Grundejerforening for Knudmoseparken af 2002

Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendomme, der er udstykket og beliggende i området Knudmoseparken – Lind, 7400 Herning.

 

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesse af enhver art i forbindelse med de under foreningen hørende områder, samt at forestå drift og vedligeholdelse af de i lokalplanen nævnte friarealer, parkeringspladser, private veje og stier samt andre fælles anlæg, efterhånden som disse arealer færdiggøres. Grundejerforeningen skal varetage medlemmernes fælles interesse i forbindelse med områdets regulering.


Formålet med denne hjemmeside er at skabe et overblik over foreningens aktiviteter.

 

 

 

 

 

Knudmoseparken.dk © 2009

www.knudmoseparken.dk

traffic counter